Back
Giáo dục khai phóng

Giáo dục cá nhân hóa

Khai phá tiềm năng
Đội ngũ Giáo viên

Phương pháp đột phá

Brain-Based Learning
Giáo trình bản quyền

Đội ngũ giáo viên

Việt Nam và Quốc tế

LÝ DO CHỌN
UNIVERSE LANGUAGE
ACADEMY

 • icon 1
  Giáo trình bản quyền
  Tài liệu chuẩn quốc tế
 • icon 2
  Học bổng lên đến 75%
  Cho học sinh lớp 10, 11
 • icon 3
  Cơ hội hoàn học phí
  Lên đến 100%
 • icon 4
  Đa dạng ngôn ngữ
  Đa dạng cơ hội
 • icon 5
  Học bổng du học lên đến 100%
  Nhật - Đức - Úc - Mỹ - Canada
 • icon 6
  Cơ hội Việc làm & Định cư
  Nhật - Đức - Úc - Canada

Bằng cấp chứng chỉ

CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHÓA GIÁO VIÊN