Back
Giáo dục khai phóng

Giáo dục cá nhân hóa

Khai phá tiềm năng
Đội ngũ Giáo viên

Phương pháp đột phá

Brain-Based Learning
Giáo trình bản quyền

Đội ngũ giáo viên

Việt Nam và Quốc tế

LÝ DO CHỌN
UNIVERSE LANGUAGE
ACADEMY

 • icon 1
  Giáo trình bản quyền
  Tài liệu chuẩn quốc tế
 • icon 2
  Học bổng lên đến 75%
  Cho học sinh lớp 10, 11
 • icon 3
  Cơ hội hoàn học phí
  Lên đến 100%
 • icon 4
  Đa dạng ngôn ngữ
  Đa dạng cơ hội
 • icon 5
  Học bổng du học lên đến 100%
  Nhật - Đức - Úc - Mỹ - Canada
 • icon 6
  Cơ hội Việc làm & Định cư
  Nhật - Đức - Úc - Canada

Bằng cấp chứng chỉ

CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHÓA GIÁO VIÊN
CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHÓA PHÁT ÂM
CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHÓA IETLS
CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHÓA GIAO TIẾP